ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Left-add1 Left-add2 Left-add3

Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις του Δρ. Ράλλη

 1. Ustekinumab rapidly treats nail psoriasis.

  Rallis E, Kintzoglou S, Verros C.

  1st International Summit for nail diseases,

  Athens, Greece, 2-4.7.2010

 2. An unusual case of clubbed nail deformity.

  Falidas E, Rallis E, Zakkas S, Papapolychroniou T, Villias C.

  3rd Central European Congress of Surgery,

  Dubrovnik, Croatia, 28.4-1.5.2010

 3. Interdigital tinea pedis in the greater Athens area during 2004-2008.

  Koumantaki E, Rallis E, Athanasopoulou V, Theodoridou K, Frangoulis E, Papadogeorgakis H.

  4th Trends in Medical Mycology,

  Athens, Greece 18-21.10.2009

 4. Tinea pedis in patients with tinea unguium in the Athens greater area during 2003-2008: a retrospective study.

  Papadogeorgakis H, Theodoridou K, Rallis E, Athanasopoulou V, Frangoulis E, Koumantaki E.

  4th Trends in Medical Mycology,

  Athens, Greece 18-21.10.2009

 5. Perianal hidradenitis suppurativa in a patient with Crohn disease.

  Rallis E, Kintzoglou S, Korfitis C, Liatsos C, Verros C.

  18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Berlin, Germany, 7-11.10.2009.

 6. Recalcitrant pemphigus vulgaris successfully treated with etanercept.

  Rallis E, Koumantaki-Mathioudaki E, Tsiatoura A, Korfitis C, Katsambas A.

  18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Berlin, Germany, 7-11.10.2009.

 7. Varicella masquerading bullous pemphigoid in a patient with ulcerative colitis.

  Rallis E, Korfitis C, Kintzoglou S, Giannopoulos C, Liatsos C, Nakos G, Papaconstantis M.     

  18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Berlin, Germany, 7-11.10.2009.

 8. Assessment of injection pain with Juvéderm Ultra 2, 3 and Surgiderm 24, 30 XP.

  Rallis E, Giannopoulos K, Karanikola E, Papaconstantis M.

  XIII COSMODERM,

  Athens, Greece, 12-14.12.2008

 9. Diode laser (810 nm) for the treatment of seborrheic keratoses in patients with pacemaker.

  Rallis E, Karanikola E

  XIII COSMODERM,

  Athens, Greece, 12-14.12.2008

 10. Botulinum toxin A for the treatment of cranial scalp hyperhidrosis.

  Rallis E, Karanikola E, Korfitis C, Papaconstantis M.

  XIII COSMODERM,

  Athens, Greece, 12-14.12.2008

 11. Blue rubber bleb nevus syndrome successfully treated with sclerotherapy.

  Stavropoulou E, Korfitis C, Christofidou E, Tzilalis VD, Rallis E.

  XIII COSMODERM,

  Athens, Greece, 12-14.12.2008

 12. Clarithromycin-induced antibiomania in rosacea.

  Rallis E, Moussatou V, Karanikola E, Saltos L.

  17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Paris, France, 17-21.9.2008.

 13. Efalizumab associated psoriasis flare.

  Rallis E, Karanikola E, Stavropoulou E, Valaskatzi A, Papaconstantis M.

  17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Paris, France, 17-21.9.2008.

 14. Once weekly fluconazole in effervescent tablet is effective in children in the treatment of Microsporum canis tinea capitis - a preliminary clinical study.

  Koumantaki-Mathioudaki E, Rallis E, Papadageorgaki H, Katsambas A.

  17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Paris, France, 17-21.9.2008.

 15. Tacrolimus ointment 0,1 % in the treatment of localized granuloma annulare of childhood.

  Rallis E, Koumantaki-Mathioudaki E, Karanikola E, Stavropoulou E, Papaconstantis M.

  17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Paris, France, 17-21.9.2008.

 16. Treatment of epidermodysplasia verruciformis in HIV (+) patients.

  Rallis E, Paparizos V, Kyriakis K, Katsambas A.

  17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Paris, France, 17-21.9.2008.

 17. Improvement of postmenopausal female pattern hair loss with a shampoo formulation of Laurus Nobilis, Adiantum Capilus Veneris and Persea Americana.

  Arvanitis A, Nasiopoulou A, Rallis E.

  17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Paris, France, 17-21.9.2008.

 18. Eruptive vellus hair cysts in a 14-year old child.

  Rallis E, Moussatou V, Karanicola E, Orfanidis F, Papaconstantis M.

  9th Congress of the European Society for Pediatric Dermatology,

  Athens, Greece, 15-17.5.2008.

 19. Microsporum canis tinea corporis in two brothers.

  Stavropoulou E, Moussatou V, Rallis E.

  9th Congress of the European Society for Pediatric Dermatology,

  Athens, Greece, 15-17.5.2008.

 20. Trichophyton rubrum onychomycosis of fingernails in a 1-month infant.

  Rallis E, Stavropoulou E, Frangoulis E, Koumantaki-Mathioudaki E.

  9th Congress of the European Society for Pediatric Dermatology,

  Athens, Greece, 15-17.5.2008.

 21. Aleukemic myelomonocytic leukemia cutis.

  Rallis E, Karanikola E, Poziopoulos D, Papathanasiou Ar, Papadakis P.

  15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.

 22. 15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology

  Rallis E, Nodaros K, Sabaziotis D, Skagias L, Economou D, Papadakis P. Disseminated cutaneous infiltration as the first manifestation of mantle cell lymphoma.

  Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.

 23. Irritant dermatitis after topical application of pimecrolimus cream 1% in a patient with Netherton syndrome (icthyosis linearis circumflexa).

  Rallis E, Papadakis P, Papaconstantis M, Moreas I, Verros C.

  15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.

 24. Recurrent Maculopapular Rash in a Greek patient with Hyper-IgD syndrome.

  Rallis E, Verros C, Papaconstantis M.

  15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.

 25. The functional morphology of the skin in drug eruptions – A preliminary study with light and electron microscopy.

  Rallis E, Demetriou T, Arvanitis A, Fiska A, Koumantaki E, Kouskoukis C.

  15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.

 26. Rothmund-Thompsons syndrome.

  Rallis E, Papadakis P, Katsantonis JC, Bimpakis E, Butanska D, Sabaziotis D, Tosca AD.

  15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.

 27. Severe mycobacterium marinum sporotrichotic-like lesions in a patient with ankylosing spondylitis receiving infliximab and prophylactically isoniazid.

  Koumantaki – Mathioudaki E, Rallis E, Chatziolou E, Frangouli E, Katsambas A.

  15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.

 28. Sycosis barbae due to Serratia marcescens in an immunocompetent patient.

  Rallis E, Papaioannou E, Papadakis P.

  15th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Rhodes, Greece, 4-8.10.2006.

 29. Fabry’s disease.

  Rallis E, Papadakis P.

  10th Anniversary Congress of Balkan Military Medical Committee,

  Varna, Bulgary, 2-6.10.2005.

 30. Topical treatment of patchy alopecia areata with a combination of minoxidil solution 5% and clobetasol propionate 0,05%.

  Roussaki-Schulze A, Rallis E, Kouskoukis C, Nasiopoulou A, Arvanitis A, Zafiriou E.

  14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  London, England, 13-16.10.2005.

 31. Successful treatment of severe perifolliculitis abscedens et suffodiens with oral isotretinoin.

  Rallis E, Economidi A, Verros C, Papadakis P.

  14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  London, England, 13-16.10.2005.

 32. Epidermodysplasia verruciformis with good response to oral isotretinoin.

  Rallis E, Moussatou V, Papadakis P.

  14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  London, England, 13-16.10.2005.

 33. Itraconazole capsule pulse therapy in the treatment of tinea capitis and a 3-year follow-up.

  Koumantaki-Mathioudaki E, Rallis E, Athanassopoulou V, Karalexis A, Katsambas A, Frangouli E.

  14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  London, England, 13-16.10.2005.

 34. Acral Darier disease.

  Rallis E, Papaconstantis M, Papadakis P.

  XXXVIth World Congress on Military Medicine,

  St. Petersburg, Russia, 5-11.06.2005.

 35. Tacrolimus ointment 0,1% successfully treats psoriasis of the anogenital region.

  Rallis E, Nasiopoulou A, Economou D, Arvanitis A.

  13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Florence, Italy, 17-21.11.2004.

 36. Administration of valaciclovir three days after the onset of herpes zoster eruption may reduce post-herpetic neuralgia.

  Rallis E, Nasiopoulou A, Koumantaki E, Ahtaropoulos A, Kouskoukis C, Arvanitis A.

  13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Florence, Italy, 17-21.11.2004.

 37. Eruptive vellus hair cysts: an underestimated entity.

  Rallis E, Moussatou V, Tsiambas E, Papadakis P, Verros C.

  13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Florence, Italy, 17-21.11.2004.

 38. Treatment of facial seborrheic dermatitis by topical application of pimecrolimus.

  Verros C, Rallis E, Moussatou V, Papaconstantis M, Papadakis P.

  13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Florence, Italy, 17-21.11.2004.

 39. A case of bullous pemphigoid and psoriasis of the scalp with good response to mycophenolate mofetil.

  Rallis E, Nasiopoulou A, Kouskoukis C, Arvanitis A.

  13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Florence, Italy, 17-21.11.2004.

 40. Acrokeratosis verruciformis of Hopf.

  Rallis E, Economidi A, Tsiambas E, Papadakis P, Verros C.

  13th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Florence, Italy, 17-21.11.2004.

 41. HPV-DNA detection using the hybrid capture 2 microplate (Digene) assay in males with partners suffering from genital warts and in negative controls.

  Stefanaki C, Nicolaidou E, Bethimoutis G, Anyfantakis V, Rallis E, Athanasopoulou J, Katsambas A, Saroglou G, Hadjivassiliou M.

  Conference on Sexually Transmitted Infections,

  Island of Myconos, Greece, 07-09.10.2004.

 42. Granulomatous papilloma-like lesion as the first manifestation of an odontogenic cutaneous sinus tract.

  Homsioglou E, Balatsouras D, Alexopoulos G, Rallis E, Moysiadis P, Karapantzos I, Danielides V.

  5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery,

  Rhodes, Greece, 11-16.09.2004.

 43. Drug eruptions in children with ENT infections.

  Rallis E, Balatsouras D, Kouskoukis K, Verros C, Homsioglou E, Simaskos N.

  6th International Conference on Pediatric Otorhinolaryngology,

  Athens, Greece, 16-19.05.2004.

 44. Urbach-Wiethe syndrome.

  Rallis E, Balatsouras D, Papadakis P, Economou N, Kaberos A, Simaskos N.

  6th International Conference on Pediatric Otorhinola-ryngology,

  Athens, Greece, 16-19.05.2004.

 45. Ramsay Hunt syndrome in a 3-month infant.

  Balatsouras D, Rallis E, Homsioglou E, Simaskou M, Korres S.

  6th International Conference on Pediatric Otorhino-laryngology,

  Athens, Greece, 16-19.05.2004.

 46. Successful treatment of bullous pemphigoid with mycophenolate mofetil as monotherapy.

  Rallis E, Papadakis P, Grigoraki E, Kouskoukis K, Koumantaki E.

  12th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Barcelona, Spain, 15-18.10.2003.

 47. Weber-Christian disease with facial involvement as the presenting sign of Crohn’s colitis.

  Migdalis E, Rallis E, Mourouti G, Nasiopoulou A, Arvanitis A.

  12th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Barcelona, Spain, 15-18.10.2003.

 48. Localized penile oedema induced by oxcarbazepine.

  Rallis E, Papadakis P.

  12th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Barcelona, Spain, 15-18.10.2003.

 49. Plantar epithelioma cuniculatum.

  Arvanitis A, Spyriounis P, Mourouti G, Athanasopoulos E, Rallis E.

  12th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Barcelona, Spain, 15-18.10.2003.

 50. An unusual case of pustular impetigo with good response to clarithromycin.

  Rallis E, Nasiopoulou A, Arvanitis A.

  12th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Barcelona, Spain, 15-18.10.2003.

 51. Lobular capillary hemangioma – A rare complication of inappropriate use of nasal ointment tube.

  Homsioglou E, Rallis E, Paparizos V, Karapantzos I, Simaskos N.

  7th Congress of Balkan Military Medical Committee,

  Athens, Greece, 6-10.10.2002.

 52. Loss of taste sensation associated with terbinafine. A case report.

  Rallis E, Theodoridis A, Homsioglou E, Kouskoukis K, Koumantaki E.

  7th Congress of Balkan Military Medical Committee,

  Athens, Greece, 6-10.10.2002.

 53. Lost workdays and decreased effectiveness associated with headache in male military personnel: a preliminary report.

  Vadikolias K, Heliopoulos I, Vadikolia C, Batanis G, Rallis E, Diamantidis E, Karidas M, Piperidou H, Artemis N, Milonas I.

  6th Congress of Balkan Military Medical Committee,

  Plovdiv, Bulgaria, 1-3.10.2001.

 54. Higher dose of oral terbinafine is required for Microsporum canis tinea capitis.

  Koumantaki E, Kakourou T, Rallis E, Riga P, Georgala S.

  9th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Geneva, Switzerland, 11-15.10.2000.

 55. “Dalmatian dog” – like eruption in a young soldier.

  Papaconstandis M, Rallis E, Sabaziotis D, Anyfantakis V.

  XXXIII International Congress on Military Medicine,

  Helsinki, Finland, 25-30.06.2000.

 56. 6th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,

  Stavrianeas N, Rallis E, Papanicolaou A, Paparizos V, Karalexis A, Vareltzidis A. Incidence of herpesviruses infections in HIV (+) patients.

  Dublin, Ireland, 11-15.09.1997.

 57. Evaluation of the combination of omeprazole and amoxycillin in eradicating H. Pylori and preventing relapses in duodenal ulcer patients.

  Rokkas T, Mavrogeorgis A, Liatsos C, Rallis E.

  II United European Gastroenterology Week,

  Barcelona, Spain, 19-24.07.1993.

Eπιστροφή στην αρχή της σελίδας
Τελευταία Νέα του
Δρ. Ράλλη
Rss
02 Φεβρουαρίου 2017
Ενημέρωση για προγραμματισμό ραντεβού.

Ο ιατρός θα παρακολουθήσει το 15th Aesthetic & Anti-aging Medicine World Congress...

23 Μαίου 2016
Ενημέρωση

Ο ιατρός συμμετείχε στο 13ο European Academy of Dermatology and Venereology Spring Symposium που έγινε 19-22 Μαϊου...

Διαβάστε όλα τα νέα του
Δρ. Ράλλη

Newsletter

Για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα του Δρ. Ράλλη και της δερματολογίας, συμπληρώστε το email σας

Ιατρείο

Αθήνα

Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel), 1ος όροφος

Δέχεται (κατόπιν ραντεβού):
Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή
18.00 - 20.00

Τηλ./Fax Ιατρείου: 210 - 72 44 008

E-mail: efrallis@gmail.com


info@erallis.com