Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel)
1ος όροφος
Δευτέρα - Τρίτη -
Πέμπτη - Παρασκευή

18.00 - 21.00
Ελληνικά Περιοδικά
Ελληνικά Περιοδικά 2018-03-07T17:09:51+00:00

Ελληνικές Δημοσιεύσεις του Dr. Ράλλη

#49 Scarface – Επιμήκης ευμεγέθης ουλή μετώπου από CO2 laser (Photo Quiz).

Ράλλης Ε, Κορφίτης Χ, Νικέλλη Α.
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Α’Π ΝΙΜΤΣ. 2013;4(7):16.

#48 Έρπητας ζωστήρας (Photo Quiz).

Ράλλης Ε, Κοντόλαιμου Ι, Μπίρη Χ, Γιαννακός Γ.
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Α’Π ΝΙΜΤΣ. 2013;4(5):21.

#47 Υποτροπιάζον χειρουργηθέν βασικοκυτταρικό καρκίνωμα ρινός (Photo Quiz).

Ράλλης Ε.
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Α’Π ΝΙΜΤΣ. 2013;4(4):23.

#46 Ιδιοπαθές πολυεστιακό γαγγραινώδες πυόδερμα (Photo Quiz).

Ράλλης Ε, Λιάζος Ι, Κοντολαίμου Ι, Κορδώνη Μ, Γιαννακός Γ.
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Α’Π ΝΙΜΤΣ. 2013;4(1):19.

#45 Οζώδες ερύθημα σε ασθενή με κατά πλάκας σκλήρυνση (Photo Quiz).

Ράλλης Ε, Παπαδόπουλος Δ, Σκόρπου Β.
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Α’Π ΝΙΜΤΣ. 2012;3(12):15.

#44 Γραμμοειδής μυίαση (Photo Quiz).

Ράλλης Ε, Καρανικόλα Ε, Μπίρη Χ, Γιαννακός Γ.
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Α’Π ΝΙΜΤΣ. 2012;3(11):24.

#43 Στικτή κερατοδερμία πελμάτων (Photo Quiz).

Ράλλης Ε, Ξάνθης Δ, Σκόρπου Β.
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Α’Π ΝΙΜΤΣ. 2012;3(10):19.

#42 Δερματική καντιντίαση εκτεταμένη (Photo Quiz).

Ράλλης Ε.
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Α’Π ΝΙΜΤΣ. 2012;3(7):15-6.

#41 Σάρκωμα Kaposi σε ασθενή με Β-λέμφωμα (Photo Quiz).

Λιάζος Ι, Ράλλης Ε, Κοντόλαιμου Ι, Θεοδωράτου Μ, Κάρμας Π, Γιαννακός Γ.
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Α’Π ΝΙΜΤΣ. 2012;3(6):16-7.

#40 Δερματικές μεταστάσεις από Ca μαστού (Photo Quiz).

Ράλλης Ε.
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Α’Π ΝΙΜΤΣ. 2012;3(4):8.