Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel)
1ος όροφος
Δευτέρα - Τρίτη -
Πέμπτη - Παρασκευή

18.00 - 21.00
Βιογραφικό
Βιογραφικό 2018-03-09T18:06:05+00:00

Βιογραφικό σημείωμα Dr. E. Ράλλη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Προπτυχιακή Εκπαίδευση

1986-1992 Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) – Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρικό Τμήμα, Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), (Αρ. Πρωτ.: 3095/08.07.1992)
Βαθμός: «Λίαν Καλώς»
1993 Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής
(Αρ. Πρωτ: 5597/09.02.1993)

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

10/1992-1/1993 Κυκλική εκπαίδευση στις κλινικές Παθολογίας, Χειρουργικής και στα τμήματα Μικροβιολογίας και Ακτινολογίας του 401 ΓΣΝΑ. Στο διάστημα αυτό επέδειξα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας.
5/94-7/94 Εκπαίδευση στο Σχολείο Ναυτικής (Καταδυτικής) Ιατρικής.

Συγκεκριμένα:

 • (5/94) Εκπαίδευση στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ)
 • (1-7/6/94) Εκπαίδευση στο Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας (ΝΝΣ)
 • (6/94) Εκπαίδευση στη Μονάδα Υποβρύχιων Καταστροφών (Μ.Υ.Κ.)
   
3/1995 Έλαβα το δικαίωμα άσκησης στην ειδικότητα της Δερματολογίας- Αφροδισιολογίας κατόπιν εξετάσεων προφορικών και γραπτών, σε τριμελή Επιτροπή Στρατιωτικών Ιατρών, Δερματολόγων.
1995-1996 Άσκηση ενός (1) έτους Παθολογίας ως έμμισθος εσωτερικός βοηθός της Β’ Παθολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ (Δντης Αρχιάτρος Κος Βασίλειος Μπλάτσιος).
1996-1999 Εξειδίκευση στη Δερματολογία – Αφροδισιολογία στην Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων του Πανεπιστημίου Αθηνών,Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» (Δντης: Καθ. Α. Βαρελτζίδης και ακολούθως Καθ. Α. Κατσάμπας). Κατά τη διάρκεια της άσκησής μου στο Νοσοκομείο «Α.Συγγρός», εκπαιδεύτηκα σε όλα τα επιμέρους τμήματα και εργαστήρια που ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της κατάρτισής μου στο αντικείμενο της Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας και συγκεκριμένα:

«Κλινική Δερματολογία, Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, Παιδιατρική Δερματολογία, Επεμβατική Δερματολογία, Βιοφυσική – Φωτοβιολογία, Ιστολογία – Ιστοχημεία Δερματικών Νόσων, Ανοσοδερματολογία, Κλινική Μυκητολογία, Κλινική Βακτηριολογία, Αντικείμενα Επαγγελματικών Δερματοπαθειών, Φυσιολογία – Φαρμακολογία – Φαρμακοκινητική στο δέρμα, Επιδημιολογία – Πληροφορική Δερματικών Νόσων, Αγγειολογία και Δερματικές Εκδηλώσεις».

1999 Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας
Βαθμός «Άριστα» (Αρ. Απόφ. 37457/28.01.2000).
1/2006 Διδακτορική Διατριβή με θέμα:

«Λειτουργική Μορφολογία του δέρματος κατά την εμφάνιση εξανθημάτων φαρμακευτικής αιτιολογίας – Πειραματική μελέτη με το Οπτικό και το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο».

Εργαστήριο Ανατομίας, Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Καθηγητής Θ. Δημητρίου)
Βαθμός «Άριστα» (Πρακτικό Κρίσεως, 27.01.2006, Αρ. Πιστοπ.:282)

Μετεκπαίδευση Εξωτερικού

19.06.2004 Συμμετοχή στο «Cosmetic Botulinum Toxin Master Class 2004» που έλαβε χώρα στο Palais des Congress de Paris, στη Γαλλία με πρόεδρο τον Πλαστικό Χειρουργό, Dr Benjamin Archer.

Από το 1999 μέχρι σήμερα υπάρχει συνεχής συμμετοχή στην κλινική εκπαίδευση και διδασκαλία των:

 • Στρατευσίμων – Επιστράτων σε μονάδες εκστρατείας, κέντρα κατάταξης και στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία
 • Στρατευσίμων Ιατρών και Ανθγων Ιατρών στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία
 • Ειδικευόμενων Ιατρών στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
 • Ειδικευόμενων Ιατρών στο Νοσηλευτικό ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ).

Επίσης, έλαβε χώρα:

 • Η συμμετοχή σε επιτροπές για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Δερματολογικών Κλινικών
 • Η συμμετοχή στο Γραφείο Εκπαίδευσης του 401 ΓΣΝΑ
 • Συμμετοχή σε Επιτροπή Εξετάσεων για λήψη ειδικότητας
1992-1993 Κυκλική εκπαίδευση στις κλινικές Παθολογίας, Χειρουργικής και στα τμήματα Μικροβιολογίας και Ακτινολογίας του 401 ΓΣΝΑ.
1993-1995 Υπηρεσία ως ιατρός μονάδος στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων
1995-1996 Ειδικευόμενος Παθολογίας (1 έτος) στη Β’ Παθολογική Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ.
1996-1999 Ειδικευόμενος Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας στην Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων του Νοσ. «Α.Συγγρός».
12/1999-8/2000 Επιμελητής της Δερματολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ
9/2000-10/2000 Επιμελητής της Δερματολογικής Κλινικής του 492 ΓΣΝ Αλεξ/λης.
10/2000-9/2002 Διευθυντής της Δερματολογικής Κλινικής του 492 ΓΣΝ Αλεξ/λης.
10/2002-6/2004 Επιμελητής της Δερματολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ και διατιθέμενος 2 φορές/εβδομάδα, Επιμελητής στη Δερματολογική Κλινική του ΝΙΜΤΣ.
28.07.2004-01.09.2004 Υπεύθυνος για το ιατρείο στο χωριό των δημοσιογράφων του Πανεπιστημίου Αθηνών (Media Village, University of Athens) κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.
09.09.2004-01.10.2004 Υπεύθυνος για το Δερματολογικού Εξωτερικού ιατρείου της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού κατά τη διάρκεια των Παρολυμπιακών Αγώνων.
10/2004- 11/2006 Επιμελητής της Δερματολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝ Αθηνών.
11/2006-5/2007 Επιστημονικός συνεργάτης Νοσοκομείου «Α.Συγγρός».
5/2007-1/2009 Επιμελητής της Δερματολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ (Δντης Αρχίατρος Παπακωνσταντής Μάρκος).
2/2009-σήμερα Δντής Δερματολογικού Τμήματος 417 ΝΙΜΤΣ
12/1999-8/2000 Επιμελητής της Δερματολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ.
9/2000-10/2000 Επιμελητής της Δερματολογικής Κλινικής του 492 ΓΣΝ Αλεξ/λης.
10/2000-9/2002 Διευθυντής της Δερματολογικής Κλινικής του 492 ΓΣΝ Αλεξ/λης.
10/2002-6/2004 Επιμελητής της Δερματολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ και διατιθέμενος 2 φορές/εβδομάδα, Επιμελητής στη Δερματολογική Κλινική του ΝΙΜΤΣ.
10/2004- 11/2006 Επιμελητής της Δερματολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ.
11/2006-5/2007 Επιστημονικός συνεργάτης Νοσοκομείου «Α.Συγγρός».
5/2007-1/2009 Επιμελητής της Δερματολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ (Δντης Αρχίατρος Παπακωνσταντής Μάρκος).
2/2009-σήμερα Δντής Δερματολογικού Τμήματος 417 ΝΙΜΤΣ
 • Οργάνωση – Διεύθυνση του Σταθμού Επανεκτησίμων (ΣΤΕΠ) και του Ιατρείου μονάδος στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) της Νέας Περάμου Αττικής (Οκτώβριος 1993 – Οκτώβριος 1995).
 • Συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή του 401 ΓΣΝΑ ως Γραμματέας, από τις 29-5-2000 έως την 28-8-2000.
 • Οργάνωση – Διεύθυνση της Δερματολογικής Κλινικής του 492 Γενικού Στρατιω-τικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (Οκτώβριος 2000 – Οκτώβριος 2002).
 • Συμμετοχή στο Γραφείο Εκπαιδεύσεως του 401 ΓΣΝΑ υπό τη διεύθυνση του Αρχιάτρου Φούσκα Δημήτριου (Οκτώβριος 2002 – Ιούνιος 2004).
 • Από τον Οκτώβριο 2003 μέχρι τον Μάιο 2004 μου ανατέθηκε από τον τότε Διευθυντή του Γραφείου Εκπαιδεύσεως Αρχίατρο Φιλιππάκη Κωνσταντίνο η υγειονομική ευθύνη της συμμετοχής του 401 ΓΣΝΑ στους Ολυμπιακούς και Παρολυμπιακούς αγώνες του 2004.
 • Οργάνωση – Διεύθυνση του ιατρείου σε Χωριό Δημοσιογράφων (Media Village, University of Athens) από 28/7/2004 – 1/9/2004 κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
 • Οργάνωση – Διεύθυνση του Δερματολογικού ιατρείου της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού από 9/9/2004 – 1/10/2004, κατά τη διάρκεια των Παρολυ-μπιακών Αγώνων της Αθήνας.
 • Συμμετοχή ως τμηματάρχης στο 3ο Επιτελικό Γραφείο της Διεύθυνσης Υγειονομικού (ΔΥΓ) του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), από τις 15/7/2004 – 28/7/2004 και ακολούθως από τις 1/10/2004 – 4/11/2004 όπου άσκησα διοικητικά καθήκοντα, για 1 μήνα.
 • Συμμετοχή ως Α’ Μέλος στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών των νοσηλευ-όμενων στο 401 ΓΣΝΑ για τον Φεβρουάριο του 2005.
 • Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή της 2ης Ημερίδας του 492 ΓΣΝ Αλεξαν-δρούπολης με θέμα: «Κεφαλαλγία – Δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες», που έλαβε χώρα στις 27/01/2001.
 • Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή της 3ης Ημερίδας του 492 ΓΣΝ Αλεξανδρούπολης με Θέμα: «Ίλιγγος» στις 09.02.2002.
 • Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή της 2ης Ημερίδας Προληπτικής Ιατρικής Στρατού «Πυρηνική – Βιολογική – Χημική απειλή: Μύθος ή Πραγματικότητα;» που έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του 414 ΣΝΕΝ, στην Πεντέλη, 22.04.2004.
 • Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή τoυ 1ου Συνέδριου Μυκητολογίας που έλαβε χώρα στις 27-29.05.2005, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
 • Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή τoυ 2ου Συνέδριου Μυκητολογίας που έλαβε χώρα στις 21-23.10.2007, στο Olympia Palace.

Λόγω της ιδιότητας μου αλλά και των θέσεων στις οποίες τοποθετήθηκα από την υπηρεσία μου, η Κλινική Δερματολογία αποτέλεσε το αντικείμενο που υπηρέτησα και υπηρετώ μέχρι σήμερα τόσο στα Εξωτερικά Ιατρεία στα οποία ήμουν και είμαι υπεύθυνος, όσο και στις κλινικές.

Αποτελέσματα των ερευνητικών μου προσπα-θειών έχουν δημοσιευθεί στη Διεθνή αλλά και την Ελληνική βιβλιογραφία και έχουν παρουσιαστεί σε Διεθνείς και Ελληνικές Επιστημονικές Εκδηλώσεις.

Ας σημειωθεί επιπλέον ότι, κατά το χρονικό διάστημα 1992-1993 (άμεση μεταπτυχιακή περίοδο) είχα επιδείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο αντικείμενο της Γαστρεντερολογίας πριν την προκήρυξη και την λήψη της ειδικότητας της Δερματολογίας (Μάρτιος 1995).

Το ερευνητικό μου έργο περιλαμβάνει τη συμμετοχή μου στις παρακάτω μελέτες ενώ παράλληλα αναγράφονται οι σχετικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις:

1.«Διερεύνηση της πιθανότητας της επαναιμορραγίας στην νόσο του πεπτικού έλκους μετά την εκρίζωση του H.Pylori».

 • Πλήρης Ξενόγλωσση Δημοσίευση, (Κεφάλαιο 15 Α-1, Αριθμ. μελέτης: 1)

2.«Αξιολόγηση της δοσολογίας της ομεπραζόλης και του βαθμού της αποτελεσμα-τικότητας της συνδυαζόμενη με αμοξυκιλλίνη στη εκρίζωση του H.Pylori και στην μείωση των υποτροπών του 12δακτυλικού έλκους».

 • Διεθνής ανακοίνωση, (Κεφάλαιο 14.2., Αριθμ. μελέτης: 1)
 • Ελληνική Ανακοίνωση, (Κεφάλαιο 14.3.1., Αριθμ. μελέτης: 1)
 • Πλήρης Ξενόγλωσση Δημοσίευση, (Κεφάλαιο 15 Α-1, Αριθμ. μελέτης: 2)

3.«Η συχνότητα της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου στις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις».

 • Ελληνική Ανακοίνωση, (Κεφάλαιο 14.3.1., Αριθμ. μελέτης: 2)

4.«Μελέτη των λοιμώξεων από ερπητοϊούς σε HIV (+) ασθενείς».

 • Διεθνής ανακοίνωση, (Κεφάλαιο 14.2., Αριθμ. μελέτης: 2)

5.«Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της συστηματικά χορηγούμενης ιτρακονα-ζόλης στην αντιμετώπιση της μυκητίασης του τριχωτού της κεφαλής».

 • Διεθνής ανακοίνωση, (Κεφάλαιο 14.2., Αριθμ. μελέτης: 25)
 • Ελληνική Ανακοίνωση, (Κεφάλαιο 14.3.1., Αριθμ. μελέτης: 26)
 • Πλήρης Ξενόγλωσση Δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Α-1, Αριθμ. μελέτης: 23)

6.«Αξιολόγηση της δόσης της συστηματικά χορηγούμενης τερμπιναφίνης για την αντιμετώπιση της μυκητίασης του τριχωτού της κεφαλής από M.canis».

 • Διεθνής ανακοίνωση (Κεφάλαιο 14.2., Αριθμ. μελέτης: 4)
 • Πλήρης Ξενόγλωσση Δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Α-1, Αριθμ. μελέτης: 5)

7.«Ανασκοπική μελέτη σε αριθμό προηγηθέντων ιστολογικών εξετάσεων της σχέσης μεταξύ σμηγματορροϊκών υπερκερατώσεων και νεοπλασιών του δέρματος».

 • Πλήρης Ξενόγλωσση Δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Α-1, Αριθμ. μελέτης: 7)

8.«Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κρέμας pimecrolimus 1% στην αντιμετώπιση της σμηγματορροϊκής δερματίτιδας του προσώπου και του κορμού».

 • Διεθνής ανακοίνωση (Κεφάλαιο 14.2., Αριθμ. μελέτης: 20)
 • Πλήρης Ξενόγλωσση Δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Α-1, Αριθμ. μελέτης: 9)

9.«Μελέτη της εμφάνισης φαρμακευτικών εξανθημάτων σε ασθενείς – παιδιά που βρίσκονταν σε αγωγή για ΩΡΛ λοιμώξεις».

 • Διεθνής ανακοίνωση (Κεφάλαιο 14.2., Αριθμ. μελέτης: 15)
 • Πλήρης Ξενόγλωσση Δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Α-1, Αριθμ. μελέτης: 26)

10.«Η συχνότητα εμφάνισης μαργαριταροειδών βλατίδων του πέους».

 • Πλήρης Ελληνική δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Δ-1, Αριθμ. μελέτης: 16)

11.«Μελέτη της ασφάλειας και του βαθμού της αποτελεσματικότητας της αλοιφής tacrolimus 0,1% στην ψωρίαση του προσώπου και των γεννητικών οργάνων».

 • Διεθνής ανακοίνωση (Κεφάλαιο 14.2., Αριθμ. μελέτης: 23)
 • Ελληνική ανακοίνωση (Κεφάλαιο 14.3.1., Αριθμ. μελέτης: 24)
 • Πλήρης Ξενόγλωσση Δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Α-1, Αριθμ. μελέτης: 13)

12.«Διερεύνηση της παρουσίας HPV – DNA σε ιστολογικές τομές Ελλήνων ασθενών με μελάνωμα».

 • Πλήρης Ξενόγλωσση Δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Α-1, Αριθμ. μελέτης: 15)

13.«Η χορήγηση βαλακυκλοβίρης σε ασθενείς >50 ετών και η σχέση της με ενδεχό-μενη ελάττωση της μεθερπητικής νευραλγίας».

 • Διεθνής ανακοίνωση (Κεφάλαιο 14.2., Αριθμ. μελέτης: 22)
 • Ελληνική ανακοίνωση (Κεφάλαιο 14.3.2., Αριθμ. μελέτης: 6)
 • Πλήρης Ελληνική δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Δ-1, Αριθμ. μελέτης: 7)

14.«Μελέτη του βαθμού της αποτελεσματικότητας της συστηματικά χορηγούμενης κυκλοσπορίνης στην αντιμετώπιση σοβαρών μορφών γυροειδούς αλωπεκίας».

 • Ελληνική ανακοίνωση (Κεφάλαιο 14.3.1., Αριθμ. μελέτης: 23)
 • Πλήρης Ξενόγλωσση Δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Α-1, Αριθμ. μελέτης: 16)

15.«Αξιολόγηση των επιπέδων των κυτοκινών στον ορό ασθενών με κατά πλάκας ψωρίαση και ο βαθμός της μεταβολής των κυτοκινών μετά από θεραπεία με καλσιποτριόλη και φωτοθεραπεία».

 • Πλήρης Ξενόγλωσση Δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Α-1, Αριθμ. μελέτης: 17)
 • Πλήρης Ξενόγλωσση Δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Α-1, Αριθμ. μελέτης: 18)

16.«Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κρυοθεραπείας σε ασθενείς με εωσινόφιλο κοκκίωμα του προσώπου».

 • Πλήρης Ξενόγλωσση Δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Α-1, Αριθμ. μελέτης: 19)
 • Πλήρης Ελληνική δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Δ-1, Αριθμ. μελέτης: 14)

17.«Ανασκοπική επιδημιολογική μελέτη της συχνότητας εμφάνισης μελανώματος σε κατοίκους της κεντρικής Ελλάδας».

 • Πλήρης Ξενόγλωσση Δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Α-1, Αριθμ. μελέτης: 20)

18.«Διερεύνηση της παρουσίας αντικειμενικών βιοφυσικών ευρημάτων καθώς και ψυχικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με ευαίσθητο δέρμα».

 • Πλήρης Ξενόγλωσση Δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Α-1, Αριθμ. μελέτης: 24)
 • Πλήρης Ξενόγλωσση Δημοσίευση (Κεφάλαιο 15 Α-1, Αριθμ. μελέτης: 25)

19.«Λειτουργική Μορφολογία του δέρματος κατά την εμφάνιση εξανθημάτων φαρμακευτικής αιτιολογίας – Πειραματική μελέτη με το Οπτικό και το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο»

 • Διδακτορική διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη 2005

20.«Σύγκριση της παρουσίας αντισωμάτων έναντι του H.Pylori σε ασθενείς με ροδόχρου νόσο και σε ασθενείς με δυσπεπτικά ενοχλήματα».

 • Υπό κρίση για δημοσίευση

21.«Μελέτη της συχνότητας εμφάνισης S. aureus σε ασθενείς με ποικίλες λοιμώξεις ου δέρματος».

 • Υπό κρίση για δημοσίευση

22.«Αξιολόγηση της συστηματικά χορηγούμενης ισοτρετινοϊνης στην αντιμετώπιση διαφορετικών μορφών θυλακίτιδας του τριχωτού της κεφαλής».

 • Σε εξέλιξη

Απονομή επαίνου από την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) για άριστη επίδοση στο ήθος και τα στρατιωτικά προσόντα κατά τα ακαδημαϊκά έτη:

 1. 1986 – 1987
 2. 1988 – 1989
 3. 1990 – 1991

1ο Βραβείο στο XXXIII International Congress on Military Medicine, Helsinki, Finland, 25-30.06.2000 για την εργασία: M. Papaconstandis, E. Rallis, D. Sabaziotis, V. Anyfantakis.“Dalmatian dog” – like eruption in a young soldier.

Απονομή επαίνου λόγω επιτυχούς διοργάνωσης της 2ης Ημερίδας του 492 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (492 ΓΣΝ) με τίτλο «Κεφαλαλγία – Δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες», που έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη 27/01/2001.

Απονομή επαίνου λόγω επιτυχούς διοργάνωσης της 2ης Ημερίδας Προληπτικής Ιατρικής Στρατού «Πυρηνική – Βιολογική – Χημική απειλή: Μύθος ή Πραγματικότητα;» που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του 414 ΣΝΕΝ στις 22/04/2004.

Απονομή επαίνου από την Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (ΑΗΔΜ – Απόσπασμα Ημερήσιας Διαταγής της 04 Απριλίου 2003) λόγω φοίτησης στην 74η εκπαιδευτική σειρά Προκεχωρημένου Τμήματος με λήψη της πρώτης θέσης και άριστη επίδοση.

Ελληνικές Επιστημονικές Εταιρείες

 1. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
 2. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία (ΕΔΑΕ)
 3. Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής
 4. Ελληνική Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών
 5. Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Μυκητολογίας (ΕΕΙΜ)

Διεθνείς Επιστημονικές Εταιρείες

 1. Μέλος του European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)

Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) Επιστημονικών Περιοδικών

1.       Σε Διεθνή περιοδικά

Μετά από πρόσκληση, είμαι Κριτής (Reviewer) άρθρων που υποβάλλονται για δημοσίευση στα περιοδικά:

 • Allergy
 • American Journal of Clinical Dermatology
 • Biologics: Targets & Therapy
 • Clinical and Experimental Dermatology
 • Future Drugs
 • Future Microbiology
 • Journal of Medical Microbiology
 • Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
 • International Journal of Dermatology
 • International Journal of STD & AIDS
 • Libyan Journal of Medicine
 • New England Journal of Medicine
 • World Journal of Surgical Oncology

2.    Σε Ελληνικά περιοδικά

Μετά από πρόσκληση, είμαι Κριτής (Reviewer) άρθρων που υποβάλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό:

 • Ιατρική(Εκδότης Αναπλ. Καθηγητής Σ. Ντουράκης).

Συγγραφέας Βιβλίων-Μονογραφιών

1.Ευστάθιος Α. Ράλλης

«Λειτουργική Μορφολογία του Δέρματος κατά την εμφάνιση Εξανθημάτων Φαρμακευτικής Αιτιολογίας – Πειραματική μελέτη με το Οπτικό και το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο»

Διδακτορική διατριβή,
Ιατρικό Τμήμα Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Αλεξανδρούπολη 2005

Τα φαρμακευτικά εξανθήματα είναι δερματικές εκδηλώσεις μιας γενικότερης ανεπιθύμητης αντίδρασης σε φάρμακα. Η ύπαρξη ενός αλγορίθμου κριτηρίων είναι πιθανόν το μόνο επιβοηθητικό μέσο στη διάγνωση των φαρμακευτικών εξανθημάτων. Σκοπός αυτής της πρόδρομης και πειραματικής μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ηλεκτρονικής μικροσκόπησης στη διάγνωση της νόσου και η σύγκριση των ευρημάτων με τα αντίστοιχα από το οπτικό μικροσκόπιο.

Μελετήθηκαν 25 ασθενείς με 14 διαφορετικές κλινικές μορφές φαρμακευτικών εξανθημάτων. Από το σύνολο των ασθενών της μελέτης έγινε βιοψία δέρματος με punch 3-4 mm και ιστοπαθολογική εξέταση με το οπτικό μικροσκόπιο.

Από 11 ασθενείς – που εμφάνιζαν 10 διαφορετικές κλινικές μορφές φαρμακευτικών εξανθημάτων έγινε λήψη υλικού και για ηλεκτρονική μικροσκόπηση εκτός από την οπτική. Από τα αποτελέσματα της μελέτης διαπιστώθηκαν τα εξής: α) μόνο σε 23 από τους 25 ασθενείς τεκμηριώθηκε η διάγνωση με την βοήθεια του αλγόριθμου, β) η οπτική μικροσκόπηση αποδείχθηκε απαραίτητη για τη διάγνωση μόλις σε 13,04% των περιπτώσεων της μελέτης, γ) η χρήση της ηλεκτρονικής μικροσκόπησης δεν θεωρήθηκε διαγνωστική σε καμιά από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν.

Συμπερασματικά, το ιστορικό και η προσεκτική κλινική εξέταση αποτέλεσαν τις κύριες μεθόδους διάγνωσης των φαρμακευτικών εξανθημάτων της πρόδρομης αυτής μελέτης.

Παρότι η ηλεκτρονική μικροσκόπηση απαιτεί επίμονη προετοιμασία και υψηλού επιστημονικά επιπέδου προσωπικό, η υπεροχή της έναντι της οπτικής μικροσκόπησης στα φαρμακευτικά εξανθήματα δεν αφορά τη δυνατότητα διάγνωσης και διαφορικής διάγνωσης αλλά φαίνεται να εστιάζεται πιθανώς στην αποσαφήνιση κάποιων από τους παθογενετικούς μηχανισμούς τους.

2. Κ. Βέρρος, Π. Παπαδάκης, Ε. Ράλλης

Δερματολογικός άτλας [Σε ψηφιακή μορφή (DVD)].

Κατασκευάστηκε από την Terasoft Ltd. [Διανεμήθηκε δωρεάν σε όλους σχεδόν τους Έλληνες Δερματολόγους με τεύχος του Infoderma].

Πρόκειται για τον πρώτο Ελληνικό Άτλαντα Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας που εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή. Περιέχει περί τις 2.300 ψηφιακές φωτογραφίες από τη συλλογή των συγγραφέων οι οποίες φυσικά συνοδεύονται και από τη διάγνωση της κάθε πάθησης.

Κατάλογος Πιστοποιητικών

 1. Πτυχίο Ιατρικού Τμήματος Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
 2. Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος.
 3. Bεβαίωση Στρατιωτικής Θητείας
 4. Βεβαίωση άσκησης στην Παθολογία (1 έτος).
 5. Βεβαίωση άσκησης στην Δερματολογία – Αφροδισιολογία (3 έτη).
 6. Τίτλος ειδικότητας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας.
 7. Πιστοποιητικό από Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
 8. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής (Τμήματος Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης).
 9. Βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων Διευθυντή Δερματολογικής Κλινικής του 492 ΓΣΝ Αλεξανδρούπολης (Απόσπασμα Ημερήσιας Διαταγής Νοσοκομείου).
 10. Βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων Επιμελητή Δερματολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ (Απόσπασμα Ημερήσιας Διαταγής Νοσοκομείου).
 11. Βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων στο Γραφείο Εκπαιδεύσεως του 401 ΓΣΝΑ (Απόσπασμα Ημερήσιας Διαταγής Νοσοκομείου).
 12. Πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης με θέμα: «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας».
 13. Διαταγή Εκπαίδευσης στο Σχολείο Ναυτικής Ιατρικής.
 14. Βεβαίωση λήψη ειδικότητας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας μετά από διαγωνισμό (Παράρτημα σχετικής διαταγής).
 15. Βεβαίωση συμμετοχής στην Επιστημονική Επιτροπή του 401 ΓΣΝΑ (Απόσπασμα Ημερήσιας Διαταγής Νοσοκομείου).
 16. Βεβαίωση συμμετοχής στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών 401 ΓΣΝΑ.
 17. Βεβαίωση παρακολούθησης Σχολείου Πληροφοριών (Παράρτημα της σχετικής διαταγής).
 18. Βεβαίωση συμμετοχής κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας (2004) σε Χωριό Δημοσιογράφων.
 19. Βεβαίωση συμμετοχής στους Ολυμπιακούς και Παρολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας (2004).
 20. Βεβαίωση Άσκησης Εκπαιδευτικού / Διδακτικού έργου στο 401 ΓΣΝΑ.
 21. Πιστοποιητικό Συμμετοχής σε Μετεκπαιδευτική Ημερίδα της Δερματοχειρουργικής εταιρείας.
 22. Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μελανώματος.
 23. Βεβαίωση Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Φροντιστηριακό Σεμινάριο της ΕΔΑΕ.
 24. Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Μυκητολογίας.
 25. Συμμετοχή στο 30ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Δερματοχειρουργικής με «Νεώτερες Εφαρμογές Αναζωογόνησης Δέρματος».
 26. Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο: “1st International Seminar and Workshop on Laser Skin Activities”, το
 27. Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο “Cosmetic Botulinum Toxin Master Class 2004”.
 28. Βεβαίωση συμμετοχής ως Πρόεδρος σε Συζήτηση Αναρτημένων Ανακοινώσεων στο 1ο Πανελλήνιο Μυκητολογικό Συνέδριο.
 29. Συστατική Επιστολή Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Κας Ε. Κουμαντάκη-Μαθιουδάκη.
 30. Συστατική Επιστολή Αρχιάτρου Κου Αρβανίτη Αθανάσιου (Δντης Δερματολογικής Κλινικής ΝΙΜΤΣ).
 31. Συστατική Επιστολή Αρχιάτρου Κου Βέρρου Κωνσταντίνου (τέως Δντης Δερματολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ).
 32. Συστατική Επιστολή Αρχιάτρου Κου Παπακωνσταντή Μάρκου (νυν Δντης Δερματολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ).
 33. Αποφοιτήριο Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).
 34. Αποφοιτήριο Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ).
 35. Αποφοιτήριο Σχολής Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΕΟΕΔ).
 36. Βραβεία-Διακρίσεις