Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel)
1ος όροφος
Δευτέρα - Τρίτη -
Πέμπτη - Παρασκευή

18.00 - 21.00
Διεθνή Συνέδρια
Διεθνή Συνέδρια 2018-03-07T17:21:42+00:00

Διεθνείς Ανακοινώσεις του Dr. Ράλλη

#57 Ustekinumab rapidly treats nail psoriasis.

Rallis E, Kintzoglou S, Verros C.
1st International Summit for nail diseases,
Athens, Greece, 2-4.7.2010

#56 An unusual case of clubbed nail deformity.

Falidas E, Rallis E, Zakkas S, Papapolychroniou T, Villias C.
3rd Central European Congress of Surgery,
Dubrovnik, Croatia, 28.4-1.5.2010

#55 Interdigital tinea pedis in the greater Athens area during 2004-2008.

Koumantaki E, Rallis E, Athanasopoulou V, Theodoridou K, Frangoulis E, Papadogeorgakis H.
4th Trends in Medical Mycology,
Athens, Greece 18-21.10.2009

#54 Tinea pedis in patients with tinea unguium in the Athens greater area during 2003-2008: a retrospective study.

Papadogeorgakis H, Theodoridou K, Rallis E, Athanasopoulou V, Frangoulis E, Koumantaki E.
4th Trends in Medical Mycology,
Athens, Greece 18-21.10.2009

#53 Perianal hidradenitis suppurativa in a patient with Crohn disease.

Rallis E, Kintzoglou S, Korfitis C, Liatsos C, Verros C.
18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Berlin, Germany, 7-11.10.2009.

#52 Recalcitrant pemphigus vulgaris successfully treated with etanercept.

Rallis E, Koumantaki-Mathioudaki E, Tsiatoura A, Korfitis C, Katsambas A.
18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Berlin, Germany, 7-11.10.2009.

#51 Varicella masquerading bullous pemphigoid in a patient with ulcerative colitis.

Rallis E, Korfitis C, Kintzoglou S, Giannopoulos C, Liatsos C, Nakos G, Papaconstantis M.
18th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Berlin, Germany, 7-11.10.2009.

#50 Assessment of injection pain with Juvéderm Ultra 2, 3 and Surgiderm 24, 30 XP.

Rallis E, Giannopoulos K, Karanikola E, Papaconstantis M.
XIII COSMODERM,
Athens, Greece, 12-14.12.2008

#49 Diode laser (810 nm) for the treatment of seborrheic keratoses in patients with pacemaker.

Rallis E, Karanikola E
XIII COSMODERM,
Athens, Greece, 12-14.12.2008

#48 Botulinum toxin A for the treatment of cranial scalp hyperhidrosis.

Rallis E, Karanikola E, Korfitis C, Papaconstantis M.
XIII COSMODERM,
Athens, Greece, 12-14.12.2008

#47 Blue rubber bleb nevus syndrome successfully treated with sclerotherapy.

Stavropoulou E, Korfitis C, Christofidou E, Tzilalis VD, Rallis E.
XIII COSMODERM,
Athens, Greece, 12-14.12.2008

#46 Clarithromycin-induced antibiomania in rosacea.

Rallis E, Moussatou V, Karanikola E, Saltos L.
17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Paris, France, 17-21.9.2008.

#45 Efalizumab associated psoriasis flare.

Rallis E, Karanikola E, Stavropoulou E, Valaskatzi A, Papaconstantis M.
17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Paris, France, 17-21.9.2008.

#44 Once weekly fluconazole in effervescent tablet is effective in children in the treatment of Microsporum canis tinea capitis – a preliminary clinical study.

Koumantaki-Mathioudaki E, Rallis E, Papadageorgaki H, Katsambas A.
17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Paris, France, 17-21.9.2008.

#43 Tacrolimus ointment 0,1 % in the treatment of localized granuloma annulare of childhood.

Rallis E, Koumantaki-Mathioudaki E, Karanikola E, Stavropoulou E, Papaconstantis M.
17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Paris, France, 17-21.9.2008.

#42 Treatment of epidermodysplasia verruciformis in HIV (+) patients.

Rallis E, Paparizos V, Kyriakis K, Katsambas A.
17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Paris, France, 17-21.9.2008.

#41 Improvement of postmenopausal female pattern hair loss with a shampoo formulation of Laurus Nobilis, Adiantum Capilus Veneris and Persea Americana.

Arvanitis A, Nasiopoulou A, Rallis E.
17th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology,
Paris, France, 17-21.9.2008.

#40 Eruptive vellus hair cysts in a 14-year old child.

Rallis E, Moussatou V, Karanicola E, Orfanidis F, Papaconstantis M.
9th Congress of the European Society for Pediatric Dermatology,
Athens, Greece, 15-17.5.2008.

#39 Microsporum canis tinea corporis in two brothers.

Stavropoulou E, Moussatou V, Rallis E.
9th Congress of the European Society for Pediatric Dermatology,
Athens, Greece, 15-17.5.2008.

#38 Trichophyton rubrum onychomycosis of fingernails in a 1-month infant.

Rallis E, Stavropoulou E, Frangoulis E, Koumantaki-Mathioudaki E.
9th Congress of the European Society for Pediatric Dermatology,
Athens, Greece, 15-17.5.2008.