Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel)
1ος όροφος
Δευτέρα - Τρίτη -
Πέμπτη - Παρασκευή

18.00 - 21.00

#88 Topical 5% benzoyl peroxide and 3% erythromycin gel: experience with 191 patients with papulopustular acne.

#88 Topical 5% benzoyl peroxide and 3% erythromycin gel: experience with 191 patients with papulopustular acne.

#88 Topical 5% benzoyl peroxide and 3% erythromycin gel: experience with 191 patients with papulopustular acne.

2018-03-08T17:35:39+00:00

Rallis E, Verros C, Katoulis A, Katsarou A.
Acta Dermatovenerol Croat. 2013;21:160-7.