Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel)
1ος όροφος
Δευτέρα - Τρίτη -
Πέμπτη - Παρασκευή

18.00 - 21.00

#89 Pyoderma gangrenosum and tumor necrosis factor α agents.

#89 Pyoderma gangrenosum and tumor necrosis factor α agents.

#89 Pyoderma gangrenosum and tumor necrosis factor α agents.

2018-03-08T17:35:59+00:00

Rallis E, Koumantaki-Mathioudaki E, Tsiatoura A, Stavropoulos P, Katsambas A.
Cutis. 2013;92:E1-2.