Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel)
1ος όροφος
Δευτέρα - Τρίτη -
Πέμπτη - Παρασκευή

18.00 - 21.00

#90 Malignant syphilis as the first manifestation of HIV infection.

#90 Malignant syphilis as the first manifestation of HIV infection.

#90 Malignant syphilis as the first manifestation of HIV infection.

2018-03-08T17:36:19+00:00

Rallis E, Paparizos V.
Infect Dis Rep. 2012;4:e15.