Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel)
1ος όροφος
Δευτέρα - Τρίτη -
Πέμπτη - Παρασκευή

18.00 - 21.00

#92 Amelanotic melanoma: a case with chr 9 monosomy.

#92 Amelanotic melanoma: a case with chr 9 monosomy.

#92 Amelanotic melanoma: a case with chr 9 monosomy.

2018-03-08T17:37:02+00:00

Tsiambas E, Rallis E, Papadas TA, Salemis N, Christodoulou I, Metaxas GE, Athanasiou AE, Karameris A.
J BUON. 2014;19:582-3.