Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel)
1ος όροφος
Δευτέρα - Τρίτη -
Πέμπτη - Παρασκευή

18.00 - 21.00

#93 Poikilodermatous changes on the forearms of a woman practicing aroma-therapy: extracervical poikiloderma of Civatte?

#93 Poikilodermatous changes on the forearms of a woman practicing aroma-therapy: extracervical poikiloderma of Civatte?

#93 Poikilodermatous changes on the forearms of a woman practicing aroma-therapy: extracervical poikiloderma of Civatte?

2018-03-08T17:37:25+00:00

Katoulis A, Makris M, Gregoriou S, Rallis E, Kanelleas A, Stavrianeas N, Rigopoulos D.
An Bras Dermatol. 2014;89:655-6.