Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel)
1ος όροφος
Δευτέρα - Τρίτη -
Πέμπτη - Παρασκευή

18.00 - 21.00

#94 Intertoe squamous cell carcinoma developed in a patient with rheumatoid arthritis under etanercept therapy.

#94 Intertoe squamous cell carcinoma developed in a patient with rheumatoid arthritis under etanercept therapy.

#94 Intertoe squamous cell carcinoma developed in a patient with rheumatoid arthritis under etanercept therapy.

2018-03-08T17:37:45+00:00

Rallis E, Bournia VK, Verros C, Iliopoulos A.
Case Rep Med. 2015; 2015: 315490.