Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel)
1ος όροφος
Δευτέρα - Τρίτη -
Πέμπτη - Παρασκευή

18.00 - 21.00

#96 Pigmented perianal macules.

#96 Pigmented perianal macules.

#96 Pigmented perianal macules.

2018-03-08T17:38:22+00:00

Rallis E, Tsibouris P.
Clin Case Rep. 2015; 4: 95-6.