Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel)
1ος όροφος
Δευτέρα - Τρίτη -
Πέμπτη - Παρασκευή

18.00 - 21.00

#97 Secukinumab versus ustekinumab: «CLEAR» conclusions are needed.

#97 Secukinumab versus ustekinumab: «CLEAR» conclusions are needed.

#97 Secukinumab versus ustekinumab: «CLEAR» conclusions are needed.

2018-03-08T17:38:42+00:00

Rallis EA, Christodoulopoulos C, Verros C.
J Am Acad Dermatol. 2016; 74: e83.