Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel)
1ος όροφος
Δευτέρα - Τρίτη -
Πέμπτη - Παρασκευή

18.00 - 21.00

#98 Pubic Majocchi’s granuloma unresponsive to itraconazole successfully treated with oral terbinafine.

#98 Pubic Majocchi’s granuloma unresponsive to itraconazole successfully treated with oral terbinafine.

#98 Pubic Majocchi’s granuloma unresponsive to itraconazole successfully treated with oral terbinafine.

2018-03-08T17:39:06+00:00

Rallis E, Katoulis A, Rigopoulos D.
Skin Appendage Disord. 2016; 1: 111-3.