Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel)
1ος όροφος
Δευτέρα - Τρίτη -
Πέμπτη - Παρασκευή

18.00 - 21.00

#99 Hyperkeratotic Plaques on Hands.

#99 Hyperkeratotic Plaques on Hands.

#99 Hyperkeratotic Plaques on Hands.

2018-03-08T17:39:23+00:00

Rallis E, Liakopoulou A.
Am Fam Physician. 2016; 93: 945-6.