Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel)
1ος όροφος
Δευτέρα - Τρίτη -
Πέμπτη - Παρασκευή

18.00 - 21.00
Ελληνικά Συνέδρια
Ελληνικά Συνέδρια 2018-03-07T17:09:20+00:00

Ελληνικές Ανακοινώσεις του Dr. Ράλλη

#61 Υπερτρίχωση από Efalizumab.

Ράλλης E, Ταπίνης Π, Κορφίτης Χ, Κιντζόγλου Σ, Βέρρος K.
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υποειδικοτήτων στη Δερματολογία,
Αθήνα, 25-27.9.2009

#60 Ταχεία ανταπόκριση ψωρίασης ονύχων σε etanercept.

Ράλλης E, Βέρρος K, Σταυροπούλου E, Κιντζόγλου Σ, Ρηγόπουλος Δ.
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υποειδικοτήτων στη Δερματολογία,
Αθήνα, 25-27.9.2009

#59 Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα κορμού από Brivudin.

Ράλλης Ε, Σταυροπούλου Ε, Κυριαζοπούλου Μ, Καρανικόλα Ε, Παπακωνσταντής Μ, Βέρρος Κ.
22ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,
Θεσσαλονίκη, 6-9.10.2008.

#58 Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα βαλάνου. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Ράλλης Ε, Σταυροπούλου Ε, Κυριαζοπούλου Μ, Γιαννόπουλος Κ, Νάκος Γ, Αρχοντάκης Α, Παπακωνσταντής Μ.
22ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,
Θεσσαλονίκη, 6-9.10.2008.

#57 Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές στην επιφάνεια πλάκας σκληροδερμίας σε έφηβη ασθενή.

Ράλλης Ε, Σταυροπούλου Ε, Κυριαζοπούλου Μ, Κορφίτης Χ, Παπακωνσταντής Μ.
22ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,
Θεσσαλονίκη, 6-9.10.2008.

#56 Μονόπλευρος τηλεαγγειεκτασικός σπίλος σε έγκυο 7 μηνών.

Ράλλης Ε, Κυριαζοπούλου Μ, Καρανικόλα Ε, Κορφίτης Χ, Παπακωνσταντής Μ.
22ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,
Θεσσαλονίκη, 6-9.10.2008.

#55 Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα ρινός σε ασθενή 19 ετών επι εδάφους τρυπήματος από σκουλαρίκι.

Ράλλης Ε, Κυριαζοπούλου Μ, Καρανικόλα Ε, Σταυροπούλου Ε, Παπακωνσταντής Μ.
22ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,
Θεσσαλονίκη, 6-9.10.2008.

#54 Συγγενής παχυονυχία τύπου Ι. Παρουσίαση περιστατικού.

Σταυροπούλου Ε, Ράλλης Ε, Καρανικόλα Ε, Γιαννόπουλος Κ, Καλυκάκη Μ, Παπακωνσταντής Μ.
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία,
Αθήνα, 21-6-2008.

#53 Μυκητίαση τριχωτού κεφαλής σε υπερήλικα ασθενή με καλή ανταπόκριση στην ιτρακοναζόλη.

Ράλλης Ε, Κουμαντάκη – Μαθιουδάκη Ε, Φραγκούλη Ε.
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μυκητολογίας,
Αθήνα, 21-23.10.2007.

#52 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του πόσιμου διαλύματος ιτρακοναζόλης στην δερματοφυτία των άκρων ποδών σε δόση 300 mg/ημέρα και σε εβδομαδιαίο σχήμα.

Κουμαντάκη – Μαθιουδάκη Ε, Ράλλης Ε, Φραγκούλη Ε, Κατσάμπας Α.
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μυκητολογίας,
Αθήνα, 21-23.10.2007.

#51 Πολλαπλές εκδηλώσεις πρώιμης σύφιλης επί HIV(+) ασθενούς.

Παπαρίζος Β, Ράλλης Ε, Δασκαλάκης Ε, Πανούση Σ, Κουρκούντη Σ, Παπαδογεωργάκη Ε, Χατζηβασιλείου Μ, Κατσάμπας Α.
9ο Πανελληνίου Συνεδρίου Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας,
Αθήνα, 14-17.6.2007

#50 Κοινή πέμφιγα με μοναδική εκδήλωση την προσβολή στόματος και οισοφάγου.

Ράλλης Ε, Κουμαντάκη-Μαθιουδάκη Ε, Γεωργάλα Ε, Δουζίνας Ε, Κατσάμπας Α.
9ο Πανελληνίου Συνεδρίου Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας,
Αθήνα, 14-17.6.2007.

#49 Συνύπαρξη κοινής πέμφιγας και ψωρίασης με πολύ καλή ανταπόκριση στην μονοθεραπεία με κυκλοσπορίνη.

Ράλλης Ε, Κουμαντάκη-Μαθιουδάκη Ε, Κατσάμπας Α.
9ο Πανελληνίου Συνεδρίου Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας,
Αθήνα, 14-17.6.2007.

#48 Πολυεστιακό σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα από νιμεσουλίδη με θετική δοκιμασία επαναπρόκλησης.

Ράλλης Ε, Σταυροπούλου Ε, Καρανικόλα Ε, Παρασκευόπουλος Ι.
9ο Πανελληνίου Συνεδρίου Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας,
Αθήνα, 14-17.6.2007.

#47 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συστηματικά χορηγούμενης ισοτρετινοϊνης στην φλεγμονώδη μη-φαγεσωρική ακμή. Εμπειρία από 351 ασθενείς.

Ράλλης Ε, Μπιμπάκης Ε, Καρανικόλα Ε, Γιαννόπουλος Κ, Καλυκάκη Μ, Παπακωνσταντής Μ.
9ο Πανελληνίου Συνεδρίου Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας,
Αθήνα, 14-17.6.2007.

#46 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του πόσιμου διαλύματος ιτρακοναζόλης 10mg/ml στην δερματοφυτία των άκρων ποδών. Πρόδρομα αποτελέσματα.

Κουμαντάκη – Μαθιουδάκη Ε, Ράλλης Ε, Φραγκούλη Ε, Κατσάμπας Α.
9ο Πανελληνίου Συνεδρίου Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας,
Αθήνα, 14-17.6.2007.

#45 Παρουσίαση 2 περιστατικών άτυπης ψώρας.

Καρανικόλα Ε, Μπιμπάκης Ε, Σταυροπούλου Ε, Γιαννόπουλος Κ, Ράλλης Ε, Παπακωνσταντής Μ.
9ο Πανελληνίου Συνεδρίου Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας,
Αθήνα, 14-17.6.2007

#44 Αξιολόγηση της κρυοχειρουργικής και της τοπικής εφαρμογής ιμικουϊμόδης στη θεραπευτική αντιμετώπιση των οξυτενών κονδυλωμάτων.

Ράλλης Ε, Μπιμπάκης Ε, Παπαδάκης Π, Οικονόμου Δ, Παπακωνσταντής Μ.
21Ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,
Θεσσαλονίκη, 23-26.11.2006.

#43 Βλατιδώδης μορφή ροδοχρόου πιτυρίασης. Παρουσίαση περιστατικού.

Ράλλης Ε, Κυριαζοπούλου Μ, Μπιμπάκης Ε, Mπουτάνσκα Ν, Παπακωνσταντής Μ.
21Ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,
Θεσσαλονίκη, 23-26.11.2006.

#42 21Ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων.

Παπακωνσταντής Μ, Καρανικόλα Ε, Ράλλης Ε, Παπαϊωάννου Ε, Παπαδάκης Π. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ενδοβλαβικής έγχυσης βοτουλινικής τοξίνης στην ιδιοπαθή υπεριδρωσία.
Θεσσαλονίκη, 23-26.11.2006.