Βασ. Αλεξάνδρου 5 -7
(Έναντι Ξεν. Caravel)
1ος όροφος
Δευτέρα - Τρίτη -
Πέμπτη - Παρασκευή

18.00 - 21.00
Ελληνικά Συνέδρια
Ελληνικά Συνέδρια 2018-03-07T17:09:20+00:00

Ελληνικές Ανακοινώσεις του Dr. Ράλλη

#41 Μυρμηκιώδης επιδερμοδυσπλασία σε παρατεταμένη ύφεση ως αποτέλεσμα συνεχούς συστηματικής χορήγησης ισοτρετινοϊνης σε χαμηλή δόση.

Ράλλης Ε, Παπαϊωάννου Ε, Μπιμπάκης Ε, Παπαδάκης Π.
32ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,
Αθήνα, 9-13.05.2006.

#40 Οξεία μυελομονοκυτταρική λευχαιμία με πρώιμη εμφάνιση στο δέρμα.

Καρανικόλα Ε, Μπιμπάκης Ε, Παπαϊωάννου Ε, Παπαθανασίου Α, Ράλλης Ε, Ποζιόπουλος Χ, Παπαδάκης Π.
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία,
Θεσσαλονίκη, 15.04.2006

#39 Νόσος του Grover. Παρουσίαση περιστατικού.

Μπιμπάκης Ε, Οικονομίδη Α, Παπαϊωάννου Ε, Μουσάτου Β, Σαμπαζιώτης Δ, Παναγιωτίδης Ι, Ράλλης Ε, Παπαδάκης Π.
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία, Αθήνα, 24.09.200

#38 Εκτεταμένος εξανθηματικός ομαλός λειχήνας με καλή ανταπόκριση σε per os χορήγηση ισοτρετινοϊνης.

Οικονομίδου Α, Μπιμπάκης Ε, Παπαϊωάννου Ε, Μουσάτου Β, Ράλλης Ε, Παπαδάκης Π.
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία,
Αθήνα, 25.06.2005.

#37 Μυκητιάσεις τριχωτού κεφαλής από M. canis: θεραπεία με ιτρακοναζόλη σε σχήμα κατά ώσεις.

Κουμαντάκη-Μαθιουδάκη Ε, Ράλλης Ε, Αθανασοπούλου Β, Κατσάμπας Α, Φραγκούλη Ε.
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας,
Αθήνα, 27-29.05.2005.

#36 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Μυκητολογίας.

Φραγκούλη Ε, Ράλλης Ε, Νασιοπούλου Α, Λύρα Θ, Χριστοφίδου Ε, Αρβανίτης Α. Υποδόρια φαιοϋφομύκωση από Exophiala jeanselmei σε ασθενή με χρόνια λεμφογενή λευχαιμία.
Αθήνα, 27-29.05.2005.

#35 Ψωρίαση προσώπου με πολύ καλή ανταπόκριση στην τοπική εφαρμογή Tacrolimus 0,1%.

Ράλλης Ε, Α. Οικονομίδου, Π. Παπαδάκης, Κ. Βέρρος.
31Ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,
Αθήνα, 17-21.05.2005.

#34 Πορφυρικός στιλπνός λειχήνας: παρουσίαση περιστατικού.

Μουσάτου Β, Οικονομίδου Α, Παπαϊωάννου Ε, Ράλλης Ε, Παπαδάκης Π.
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία,
Θεσσαλονίκη, 02.04.2005.

#33 Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία.

Παπαδάκης Π, Οικονομίδη Α, Μουσάτου Β, Ράλλης Ε, Σαμπαζιώτης Δ, Βέρρος Κ. Περίπτωση σπογγοειδούς μυκητιάσεως με ανταπόκριση στην τοπική θεραπεία με Tacrolimus.
Αθήνα, 18.12.2004.

#32 Σύνδρομο Lyell από αλλοπουρινόλη. Παρουσίαση περιστατικού.

Ράλλης Ε, Οικονόμου Δ, Νασιοπούλου Α, Τσιάμπας Ε, Αρβανίτης Α.
20ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,
Θεσσαλονίκη, 18-21.11.2004.

#31 Συνύπαρξη αρθροπαθητικής ψωρίασης και ομαλού λειχήνα του στόματος. Παρουσίαση περιστατικού.

Ράλλης Ε, Νασιοπούλου Α, Οικονόμου Δ, Τσιάμπας Ε, Αρβανίτης Α.
20ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,
Θεσσαλονίκη, 18-21.11.2004.

#30 Εκτεταμένη πυώδης ιδρωταδενίτις μασχαλιαίων πτυχών.

Ράλλης Ε, Παπαδάκης Π, Μουσάτου Β, Οικονομίδου Α, Βέρρος Κ.
30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,
Αθήνα 27.04.2004 – 01.05.2004.

#29 Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία.

Ράλλης Ε, Οικονομίδου Α, Μουσάτου Β, Παπαλιώδη Ε, Παπαδάκης Π, Βέρρος Κ. Δεσμοειδής όγκος του λεπτού εντέρου σε ασθενή με νευροϊνωμάτωση.
Θεσσαλονίκη, 03.04.2004.

#28 Λιποειδική πρωτείνωση. Παρουσίαση περιστατικού.

Ράλλης Ε, Μουσάτου Β, Τσιάμπας Ε, Παπακωνσταντής Μ, Βέρρος Κ, Παπαδάκης Π.
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία,
Αθήνα, 13.12.2003.

#27 Λιποειδική πρωτείνωση. Παρουσίαση περιστατικού.

Ράλλης Ε, Μουσάτου Β, Τσιάμπας Ε, Παπακωνσταντής Μ, Βέρρος Κ, Παπαδάκης Π.
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία,
Αθήνα, 13.12.2003.

#26 Ερυθροδερμία σε ασθενή με Ca εγκεφάλου. Παρουσίαση περιστατικού.

Ράλλης Ε, Μπίκος Α, Σαμπαζιώτης Δ, Βέρρος Κ, Παπαδάκης Π.
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία,
Αθήνα, 04.10.2003.

#25 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συστηματικά χορηγούμενης κυκλοσπορίνης στην αντιμετώπιση εκτεταμένης γυροειδούς αλωπεκίας.

Ράλλης Ε, Μπίκος Α, Παπακωνσταντής Μ, Παπαδάκης Π.
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας,
Θεσσαλονίκη, 26-29.06.2003.

#24 Επιδημιολογική μελέτη επιλεγμένων σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων σε άρρενα πληθυσμό κατά τις τριετίες 1992-94 και 2000-02.

Ράλλης Ε, Ιωσηφίδη Χ, Μπίκος Α, Παπακωνσταντής Μ, Παπαδάκης Π.
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας,
Θεσσαλονίκη, 26-29.06.2003.

#23 Σπανιότατη εντόπιση νεφροκυτταρικού καρκινώματος στη βάλανο του πέους.

Μπίκος Α, Ράλλης Ε, Ανυφαντάκης Β, Παπακωνσταντής Μ, Χριστοφυλλάκης Χ, Παπαδάκης Π.
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας,
Θεσσαλονίκη, 26-29.06.2003.

#22 Ερυθροδερμία από φυλλώδη πέμφιγα με εντόπιση στο στοματικό βλεννογόνο.

Ράλλης Ε, Νασιοπούλου Α, Αρβανίτης Α.
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερμα-τολογίας – Αφροδισιολογίας,
Θεσσαλονίκη, 26-29.06.2003.